Zásady používania súborov „COOKIE“


VLASTNÍK LOKALITY


BUSINESS OK s.r.o, KOZIA 26, 81103 BRATISLAVA


VŠEOBECNÁ DEFINÍCIA SÚBOROV „COOKIE“


Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií (bližšie špecifikované nižšie). Pri
návšteve webovej stránky sa tieto súbory stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Pri
každej nasledujúcej návšteve sa odošlú späť na pôvodnú stránku, alebo na inú stránku, ktorá daný súbor
cookie spozná. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznávať používateľovo zariadenie. Informácie
sa môžu použiť na overenie a identifikáciu používateľskej relácie, preferencií používateľa, obsahu nákupného
koša alebo čokoľvek, čo možno uskutočniť pomocou uchovávania údajov na počítači používateľa.
Súbory cookies sú vytvorené len na prechodnú dobu. Zaznamenávanie cookies sa začne, keď používateľ
otvorí okno prehliadača, a skončí, keď používateľ okno zavrie.
Trvalé súbory cookies zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v súbore. Aktivujú sa vždy, keď
používateľ navštívi webové stránky, ktoré daný súbor cookie vytvorili.


POUŽÍVANIE COOKIES


Jednotlivé stránky, ktoré prevádzkuje spoločnosť BUSINESS OK s.r.o. používajú cookies a informácie
zozbierané pomocou cookies, v snahe lepšie porozumieť návštevníkom stránok, zistiť ako využívajú stránky
našej webovej lokality. Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou BUSINESS OK s.r.o.
vyjadrujete spoločnosti "BUSINESS OK s.r.o. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením
prehliadača. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú určité priebehy, ako napríklad sled kliknutí.
Zoznam všetkých stránok prevádzkovaných spoločnosťou BUSINESS OK s.r.o. je k dispozícii
na https://lovekejt.sk. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je
povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého webového priehliadača.AKÉ INFORMÁCIE SA ZHROMAŽĎUJÚ?


Spoločnosť BUSINESS OK s.r.o.: zhromažďuje v rámci prevádzkovaných webových stránok dva druhy
informácií. Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ a informácie, ktoré poskytujú používatelia
vyplnením formulárov umiestnených na stránkach.


Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ sa analyzujú v službe Google Analytics a sú to napr.:

  • Čas návštevy aktuálnej lokality.
  • Či a kedy používateľ lokalitu naposledy navštívil.
  • Z ktorej lokality sa používateľ dostal na webovú stránku.


Súbory „cookie“ nezbierajú informácie, ako sú meno, e-mailová či iná adresa alebo fakturačné údaje.
Aj v podmienkach poskytovania služby Google Analytics sa jasne zakazuje používateľom tejto služby
zhromažďovať informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami služby Google Analytics.
Pri návšteve našich webových stránok má používateľ možnosť nepovoliť súbory „cookie“. Takto zostane
používateľ pre spoločnosť BUSINESS OK s.r.o. a nástroj Google Analytics, ktorý používame, úplne
anonymný.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Osobné údaje sa v rámci webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou BUSINESS OK s.r.o.
zhromažďujú iba prostredníctvom formulárov na stránkach spoločnosti. Tieto údaje používateľ do
formulárov aktívne zadáva a posiela. V tomto prípade rešpektujeme a dodržiavame zákony a právne
predpisy, ktoré sa týkajú zhromažďovania a uchovávania osobných údajov.
BUSINESS OK s.r.o. zabezpečuje, aby sa všetky informácie týkajúce sa jednotlivých
používateľov uchovávali podľa miestnych a medzinárodných zákonov a právnych predpisov.INÉ STRÁNKY

Stránky spoločnosti BUSINESS OK s.r.o. môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré sú mimo našej
kontroly a tieto zásady ich nepokrývajú. Prevádzkovatelia týchto stránok od vás môžu získať informácie,
ktoré použijú v súlade s vlastnými pravidlami, ktoré sa od našich môžu líšiť.
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ uchováva služba Google. Prečítajte si viac o zásadách
ochrany osobných údajov spoločnosti Google.